Webové stránky R2A.UHK.CZ slouží k depistáži dětí se speciálními kognitivními, emocionálními a sociálními potřebami.

Vyplnění skríningového dotazníku přispívá k včasné identifikaci dětí se speciálními potřebami a v indikovaných případech umožňuje jejich zařazení do systému podpůrných opatření již v předškolním věku.

​​Online podoba skríninku vznikla v návaznosti na výstupy dvou projektů:
  • projekt se zkráceným názvem „Nadané dítě.eu“, který byl podpořen European Social Fund OPVK (kód CZ.1.07/1.2.01/02.0006), v rámci kterého jsme se podíleli vytvoření systému pedagogické nominace a péedagogicko-psychologické identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ v královéhradeckém kraji
  • projekt „Ready to ask?“, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (kód P407/11/0426), v rámci kterého byla metoda pro skrínink nadání americké autorky Lindy Silverman lokalizována do českého prostředí a byly ověřeny psychometrické vlastnosti vzniklého nástroje
​​Plošný skrínink dětí s vysokým mentálním potenciálem (dětí tzv. nadaných a mimořádně nadaných) je realizován ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové s Magistrátem města Hradec Králové, odborem školství.

​​

Zodpovědná osoba:
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
E-mail:
jana.havigerova@uhk.cz
nadane.dite@uhk.cz
Telefon:
+420 493 331 341
Profil UHK:
https://www.uhk.cz/lide